ระบบอินเวอร์เตอร์คืออะไร

ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โดยขจัดการทำงานที่ไม่ก่อผลของเครื่องปรับอากาศด้วยระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์อันทรงพลัง เครื่องปรับอากาศจะเย็นลงตามอุณหภูมิที่ผู้ใช้กำหนดไว้เมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่าที่ตั้งไว้ และความร้อนเมื่ออุณหภูมิห้องต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ความเร็วของมอเตอร์ในเครื่องปรับอากาศแบบไม่มีอินเวอร์เตอร์จะคงที่และอุณหภูมิจะถูกปรับโดยการเปิดและปิดมอเตอร์ การสิ้นเปลืองพลังงาน ในขณะเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ อุณหภูมิจะถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงโดยลด และเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต์โดยไม่ต้องเปิด หรือปิด เมื่อเทียบกันแล้ว เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ช่วยลดการสูญเสียพลังงานและประหยัดพลังงานได้ถึง 30%

เมื่อเปรียบเทียบเหมือนกรณีคนวิ่ง

1. เครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์

วิ่งให้สุดแรงแล้วหยุด การทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจะใช้พลังงานมากขึ้น

2. เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

เมื่อวิ่งด้วยความเร็วคงที่ นักวิ่งจะวิ่งต่อไปโดยไม่เปลืองแรง และพลังงาน

จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างไร?

1.มอเตอร์ทำงานด้วยแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า

มอเตอร์ประกอบด้วยแม่เหล็ก 2 ประเภท ชนิดแรกเป็นแม่เหล็กถาวรที่มีคุณสมบัติสร้างสนามแม่เหล็กได้แน่นอน อีกประเภทหนึ่งคือแม่เหล็กไฟฟ้า สร้างสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า

 

3.มอเตอร์หมุนโดยเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้า

เมื่อแม่เหล็กสัมผัสกัน จะมีแรงดึงดูดสูงระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ และยังมีแรงผลักระหว่างขั้วเดียวกัน มอเตอร์จะหมุนโดยการดูดและแรงผลักของแม่เหล็ก การเปลี่ยนขั้วของแม่เหล็กไฟฟ้า

2.ทิศทางของกระแสไฟฟ้าถูกกำหนดโดยขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า

ขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (N) ของแม่เหล็กไฟฟ้ากำหนดทิศทางของกระแสไฟฟ้า  ทิศทางของกระแสจะสลับกันเมื่อขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) ของแม่เหล็กไฟฟ้าสลับขั้วกัน

4.ระบบอินเวอร์เตอร์จะปรับความเร็วโดยเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้า และนี่คือสิ่งที่ทำให้มอเตอร์หมุน

ระบบอินเวอร์เตอร์จะหมุนมอเตอร์โดยสลับทิศทางของกระแสไฟฟ้าจากแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ การปรับความเร็วของมอเตอร์ยังถูกควบคุมผ่านการจำกัดความเร็วของสวิตช์แม่เหล็ก

บทความดีๆจาก หจก.ธนอนันต์ แอร์ หนองคาย

จำหน่าย เครื่องปรับอากาศทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ติดตั้งแอร์บ้าน แอร์สำนักงาน ซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ย้ายแอร์ เราพร้อมให้บริการ

อ.เมือง, อ.โพนพิสัย, อ.ท่าบ่อ, อ.สังคม, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.เฝ้าไร่, อ.สระใคร, อ.รัตนวาปี, อ.โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
อ.เพ็ญ, อ.บ้านผือ, อ.น้ำโสม, อ.สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และ อ.เมือง, อ.ปากคาด, อ.ศรีวิไล, อ.พรเจริญ, อ.เซกา, อ.บึงโขงหลง, อ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ