042 467277 | 096 6464262 | 091 4464161 | Line : tumn7 [email protected]
เคล็ดลับต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่กำลังตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศได้ดีขึ้น

 

  1. คุณต้องซื้อเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่มีชื่อเสียง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศอาจมีความจุความเย็น (BTU) ต่ำกว่าที่แสดงบนฉลาก หรือว่าภาษาช่างแอร์ไม่เต็ม BTU แอร์บางยี่ห้ออาจมีความเย็นได้แค่ 70-80% ของที่โฆษณา นอกจากจะไม่มีพลังความเย็นเต็มที่ตาม BTU ที่แจ้ง แถมยังส่งเสียงดัง และยังมีอายุการใช้งานที่สั้นอีกด้วย
  2. ควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เพราะผ่านการทดสอบความสามารถในการทำความเย็น ซึ่งรับประกันการประหยัดพลังงานและเครื่องปรับอากาศที่มี BTU เต็มประสิทธิภาพ การพิจารณาผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงก็ควรค่าแก่การพิจารณาเช่นกัน เนื่องจากอาจมีผู้ผลิตบางรายที่ลอกเลียนแบบฉลากเบอร์ 5
  3. นอกจากฉลากเบอร์ 5  SEER หรือ EER ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานควรพิจารณา ค่านี้ได้รับการทดสอบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยิ่งค่าสูงเท่าไรก็ยิ่งประหยัดพลังงานมากขึ้นเท่านั้น
  4.  เลือกเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายพร้อมบริการหลังการขายที่ดี สิ่งนี้สำคัญมากและผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้และมาตรฐาน
  5.  มีมาตรฐานการรับรอง เช่น มอก. JIS CE  ISO เป็นต้น
  6. มีมาตรฐานบริการหลังการขายที่ดี
  7. การเลือกเครื่องต้องมี BTU ที่เหมาะสม เพราะถ้าแอร์ BTU ต่ำไปจะทำให้ห้องไม่เย็น ถ้า BTU สูงไป แอร์จะเปิดปิดบ่อย ห้องจะเหม็นอับและชื้น

บทความดีๆจาก หจก.ธนอนันต์ แอร์ หนองคาย

จำหน่าย เครื่องปรับอากาศทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ติดตั้งแอร์บ้าน แอร์สำนักงาน ซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ย้ายแอร์ เราพร้อมให้บริการ

อ.เมือง, อ.โพนพิสัย, อ.ท่าบ่อ, อ.สังคม, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.เฝ้าไร่, อ.สระใคร, อ.รัตนวาปี, อ.โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
อ.เพ็ญ, อ.บ้านผือ, อ.น้ำโสม, อ.สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และ อ.เมือง, อ.ปากคาด, อ.ศรีวิไล, อ.พรเจริญ, อ.เซกา, อ.บึงโขงหลง, อ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ