สารทำความเย็น R32 เป็นสารทำความเย็น ยุคใหม่ที่ถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง  เครื่องปรับอากาศถ่ายเทความร้อนในขณะที่สารทำความเย็นไหลเวียนระหว่างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน แม้ว่าจะมีสารทำความเย็นหลายประเภทในท้องตลาด แต่สารทำความเย็น R32 เป็นสารทำความเย็นชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เนื่องจาก R32 ถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 10% เมื่อเทียบกับการใช้สารทำความเย็น R22 สารทำความเย็น R32 มีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ส่งผลให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสารทำความเย็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่น R22 และ R410A ถึงสามเท่า

การไหลของสารทำความเย็น

ปัจจุบันมีสารทำความเย็นหลายประเภทที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำลังเข้มงวดขึ้น อันเป็นผลมาจากข้อตกลงพิธีสารมอนทรีออล ปี 1987 และพิธีสารเกียวโต ปี 1997 การเปลี่ยนไปใช้สารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ แม้ว่าสารทำความเย็น R410A ในปัจจุบันมีค่าการทำลายชั้นโอโซนเป็นศูนย์ (ODP) แต่ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง (GWP) ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ในขณะที่สารทำความเย็น R32 มีค่าการสูญเสียโอโซนเป็นศูนย์ (ODP) และศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) เพียง 1/3 เมื่อเทียบกับน้ำหล่อเย็น R410A

ดังนั้นการใช้สารทำความเย็นรุ่นใหม่จึงเพิ่มขึ้น ไดกิ้นเป็นบริษัทเครื่องปรับอากาศแห่งแรกของโลกที่เริ่มใช้สารทำความเย็น R32 ในเครื่องปรับอากาศที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในฐานะบริษัทเดียวที่พัฒนาและผลิตทั้งเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็น

บทความดีๆจาก หจก.ธนอนันต์ แอร์ หนองคาย

จำหน่าย เครื่องปรับอากาศทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ติดตั้งแอร์บ้าน แอร์สำนักงาน ซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ย้ายแอร์ เราพร้อมให้บริการ

อ.เมือง, อ.โพนพิสัย, อ.ท่าบ่อ, อ.สังคม, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.เฝ้าไร่, อ.สระใคร, อ.รัตนวาปี, อ.โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
อ.เพ็ญ, อ.บ้านผือ, อ.น้ำโสม, อ.สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และ อ.เมือง, อ.ปากคาด, อ.ศรีวิไล, อ.พรเจริญ, อ.เซกา, อ.บึงโขงหลง, อ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ